Đơn thức là gì lớp 7? Cho ví dụ và bài tập áp dụng

Đơn thức là gì lớp 7? Cho ví dụ và bài tập áp dụng là chủ đề hôm nay pgdninhphuoc.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.!

Trong chương trình toán lớp 7, các em sẽ được làm quen với kiến ​​thức thế nào là đơn thức. Bài viết dưới đây của muahangdambao.com sẽ cùng các em ôn tập khái niệm cũng như luyện tập một số bài tập liên quan đến đơn thức nhé!

một đơn thức là gì?

Theo định nghĩa của đơn thức lớp 7 thì đơn thức là một biểu thức đại số chỉ gồm số, hoặc một biến, hoặc tích giữa số và biến.

Ví dụ cụ thể như sau: Các biểu thức đại số sau sẽ được coi là đơn thức: 9; 4xy9; 17x5y2z, 8x9y7z,…

Đơn thức lớp 7 là gì?
Đơn thức lớp 7 là gì?

Ngược lại với đơn thức, các biểu thức sau sẽ KHÔNG được coi là đơn thức: 9x – 4y; 5 – 17 tuổi; 8x(x + y); (24x + 8y) x 5;… Chú ý: Số 0 là đơn thức và được gọi là đơn thức không. Vậy là bạn đã hiểu thế nào là đơn thức rồi phải không?

Tìm hiểu về đơn thức rút gọn

Ý tưởng

Đơn thức rút gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, trong đó mỗi biến được nâng lên một lũy thừa với số mũ nguyên dương (mỗi biến chỉ được viết một lần).

*Chú ý:

– Ta cũng có thể coi một số là đơn thức rút gọn.

– Trong đơn thức rút gọn, mỗi biến sẽ chỉ được viết một làn, thường là đứng trước đơn thức, các phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức và viết ngay sau hệ số, các biến thường sẽ viết theo thứ tự bảng chữ cái.

Hướng dẫn từng bước để giảm đơn thức

+ Bước 1: Xác định dấu duy nhất để thay vào các dấu có trong đơn thức. Dấu duy nhất sẽ là dấu “+” nếu đơn thức không chứa dấu “-” hoặc chứa một số chẵn và cả dấu “-“. Dấu duy nhất sẽ là dấu “-” trong trường hợp đơn thức chứa số lẻ dấu “-”.

+ Bước 2: Nhóm các thừa số là số hoặc hằng rồi nhân chúng với nhau.

+ Bước 3: Nhóm các biến và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái và dùng kí hiệu hàm mũ để viết tích các chữ cái giống nhau.

* Ví dụ: Ta thử rút gọn đơn thức: 5xy2 (-3)zyx3 chúng tôi nhận được:

5xy2.(-3)zyx3 = 5.(-3).xx3.y2.yz = -15x4y3z.

Đơn thức đồng dạng là gì?

Hai đơn thức đồng dạng được định nghĩa là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Các số khác không sẽ được coi là các đơn phân tương tự. Ví dụ: Các đơn thức dạng 4x4y/5, -3x3y, x6y, 9x2y được coi là các đơn thức đồng dạng. Lưu ý: Các số khác 0 sẽ được coi là các đơn phân tương tự nhau. Vậy là bạn đã hiểu đơn thức đồng dạng là gì rồi phải không?

Theo toán học, đơn thức đồng dạng là gì?
Theo toán học, đơn thức đồng dạng là gì?

Vậy bậc của đơn thức là gì?

Bậc của một đơn thức sẽ có hệ số khác 0 và là tổng các số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Một số thực khác 0 là một đơn thức bậc 0. Số 0 còn được coi là đơn thức và đơn thức không có bậc.

* Ví dụ về bậc của đơn thức

 • đơn phương 9x4 có hạng 4.
 • Đơn thức 5xy2 có bậc là 3 (vì 3 = (số mũ của x) + (số mũ của y) = 1 + 2).

Xem thêm: Công thức và bài tập tính thể tích khối nón, diện tích khối nón

Thế nào là nhân 2 đơn thức?

 • Cách nhân một đơn thức với một đơn thức

Để có thể nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau. Mỗi đơn thức có thể viết lại dưới dạng đơn thức rút gọn.

*Ví dụ: Nhân hai đơn thức -1/4x3 và -8xy2

Câu trả lời:

Ta có: -1/4x3.(-8xy2) = [(-1/4).(-8)].(x3.x).y2 = 2 lần4y2

Một số bài tập liên quan đến đơn thức

Sau đây là một số bài tập điển hình các em có thể tham khảo:

Bài 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 32x2y3 Được:

 1. -3x3y2
 2. -7x2y3
 3. (1/3)x5
 4. -x4^6

-> Chọn câu trả lời KHÔNG

Bài 2: Tổng của đơn thức 3x2y4 và 7x2y4 sẽ:

 1. gấp 10 lần2y4
 2. 9x2y4
 3. 8x2y4
 4. -x4y6

Ta có: 3x2y4 + 7x2y4 = 10 lần2y4

-> Chọn đáp án A

Bài 3: Hiệu của hai đơn thức 4x3y và -2x3đã cho y sẽ là:

 1. -6x3y
 2. gấp 3 lần3y
 3. gấp đôi3y
 4. 6x3y

Ta có: 4x3y – (-2x3y) = 4x3y + 2x3y = 6x3y

-> Sau đó chọn câu trả lời DỄ

Bài 4: Nếu thực hiện thu gọn -3x2 – 0,5 lần2 + 2,5 lần2 chúng ta sẽ lấy:

 1. -2x2
 2. x2
 3. -x2
 4. -3x2

Ta có: -3x2 – 0,5 lần2 + 2,5 lần2 = (-3 – 0,5 + 2,5)x2 = -x2

-> Chọn đáp án C

Bài 5:

 1. a) Tính giá trị của biểu thức sau: (-16/3)y2t + 3y2t với y = -3, t = 1
 2. b) Rút gọn biểu thức sau: (2xy)gấp đôi (-3x) + (⅓)x2 x 4xy2

Câu trả lời:

Giải pháp 5

Trên đây là bài viết về khái niệm đơn thức là gì, hi vọng đã giúp các bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề này để có thể áp dụng vào việc giải các bài tập liên quan một cách nhanh chóng và đơn giản. tốt nhất!


Danh Mục: Là Gì

Leave a Comment