Nguyên tố hóa học là gì? Bài ca hoá trị các nguyên tố hoá học dễ nhớ

Nguyên tố hóa học là gì? Bài ca hoá trị các nguyên tố hoá học dễ nhớ là chủ đề hôm nay pgdninhphuoc.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.!

Mọi vật chất trong cuộc sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học. Vì thế một nguyên tố hóa học là gì?? Có bao nhiêu nguyên tố hóa học đã biết? Làm thế nào để ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và hóa trị của chúng một cách nhanh nhất? Tất cả sẽ được giải đáp trong nội dung sau đây.

nguyên tố hóa học
nguyên tố hóa học

một nguyên tố hóa học là gì?

Định nghĩa

 • Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.
 • Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học có tính chất hoá học giống nhau.

ký hiệu hóa học

 • Mỗi nguyên tố được biểu thị bằng một hoặc hai chữ cái, trong đó chữ cái đầu tiên được viết hoa, được gọi là ký hiệu hóa học.

Ví dụ: H, K, Ca, Mg, Na, Li,…

Có bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Tính đến tháng 6 năm 2020, tổng số 118 nguyên tố hóa học đã được tìm thấy, trong đó có 92 nguyên tố có nguồn gốc tự nhiên (vỏ trái đất, mặt trăng, mặt trời, các vì sao,…) Có 88 nguyên tố dễ tìm thấy trên Trái đất và còn lại 6 là rất hiếm), 24 còn lại là do con người tạo ra. Nguyên tố nhân tạo đầu tiên, tecneti, được phát hiện vào năm 1937.

 • Một số nguyên tố phổ biến trong vỏ trái đất như: oxi (O); silic (Si); nhôm (Al); sắt (Fe), canxi (Ca);….
 • Các nguyên tố nhẹ nhất là hydro (có 3 loại nguyên tử là Deuterium, Hydrogen và Tritium) là những nguyên tố đầu tiên xuất hiện trong vụ nổ Big Bang.
 • Các nguyên tử của các nguyên tố kết hợp với nhau để tạo thành các nguyên tố hoặc hợp chất hóa học ở trạng thái đơn nguyên tử hoặc đa nguyên tử. Điều này được gọi là đa hình.

Ví dụ, nguyên tố oxi có thể tồn tại ở các trạng thái sau: oxi nguyên tử (O), oxi phân tử (O2) và ozon (O3). Hợp chất vô cơ (nước, muối, oxit,…) và hợp chất hữu cơ.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học liệt kê các nguyên tố hóa học, cho ta biết số khối, hóa trị, tính chất,… của các nguyên tố.

Thứ tự các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần số proton.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 • Nguyên tắc 1: Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử.
 • Quy tắc 2: Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng trong chu kỳ
 • Quy tắc 3: Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử sẽ được xếp vào một cột. (nhóm)

Bảng khối lượng nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Số proton n tên nguyên tố ký hiệu hóa học khối nguyên tử hóa trị
Đầu tiên hydro h Đầu tiên TÔI
6 Carbon thứ mười hai IV; II
7 nitơ PHỤ NỮ 14 III; IV; VẼ TRANH
số 8 Ôxy Ô 16 II
11 natri Na 23 TÔI
thứ mười hai magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 silicon 28 IV
15 phốt pho P 31 III; VẼ TRANH
16 lưu huỳnh S 32 II; IV; BỞI VÌ
17 clo Cl 35,5 TÔI
19 kali KỲ 39 TÔI
20 canxi Sự thay đổi 40 II
26 Sắt Fe 56 II; III
29 Đồng cu 64 II
30 kẽm Zn 65 TÔI; II
47 Bạc Ag 108 TÔI
56 Bari Bố 137 II
80 thủy ngân Hg 201 tôi, tôi
82 Chỉ huy pb 207 II, IV

tế bào nguyên tố

Số thứ tự của mỗi ô nguyên tố đúng bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân).

Tế bào nguyên tố nhôm
Tế bào nguyên tố nhôm

Xe đạp

Định nghĩa

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

Giới thiệu các chu kỳ:

 • Chu kỳ 1: gồm 2 nguyên tố H(Z=1) → He(Z=2).
 • Chu kỳ 2: gồm 8 nguyên tố Li(Z=3) → Ne(Z=10).
 • Chu kỳ 3: gồm 8 nguyên tố Na(Z=11) → Ar(Z=18).
 • Chu kì 4: gồm 18 phần tử K(Z=19) → Kr(Z=36).
 • Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố Rb(Z=37) → Xe(Z=54).
 • Chu kì 6: gồm 32 nguyên tố Cs(Z=55) → Rn(Z=86).
 • Chu kỳ 7: Bắt đầu từ nguyên tố Fr(Z=87) → nguyên tố có Z=110, đây là một chu kỳ không hoàn chỉnh.

phân loại chu kỳ

 • Tiết 1,2,3 là tiết nhỏ.
 • Chu kỳ 4,5,6,7 là chu kỳ lớn.

→ Nhận xét:

 • Các nguyên tố trong cùng một chu kỳ có cùng số lớp electron và cùng số chu kỳ.
 • Đầu chu kỳ là các kim loại kiềm, gần cuối chu kỳ là các halogen (trừ chu kỳ 1) và cuối chu kỳ là khí hiếm.
 • Hai hàng cuối cùng của bảng là hai họ nguyên tố có cấu hình e đặc biệt: actini và lantan.

+ Họ Lantan: gồm 14 nguyên tố sau La của chu kỳ 6.

+ Họ Actini: gồm 14 nguyên tố đứng sau Ac ở chu kỳ 7.

nhóm nguyên tố

một định nghĩa:

– Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cấu hình electron tương tự nhau nên có tính chất hóa học tương tự nhau và được xếp vào một cột.

b) Phân loại:

 • Bảng tuần hoàn được chia thành 8 nhóm A (được đánh số IA → VIIIA) và 8 nhóm B (được đánh số IB → VIIIB). Mỗi nhóm được chia thành một cột, nhóm VIIIB gồm 3 cột.
 • Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm có cùng số electron hóa trị và cùng số thứ tự nhóm (trừ hai cột cuối cùng của nhóm VIIIB).

* Nhóm A:

 • Nhóm A gồm 8 nhóm từ IA → VIIIA.
 • Các yếu tố nhóm A bao gồm s và p . yếu tố

Số nhóm = Số electron lớp ngoài cùng = Số electron hóa trị

* Nhóm B:

 • Nhóm B gồm 8 nhóm được đánh số IIIB → VIIIB, IB và IIB từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.
 • Nhóm B chỉ bao gồm các yếu tố của các thời kỳ lớn.
 • Nhóm B gồm các nguyên tố d và f (ở 2 hàng cuối của bảng).

Số nhóm = Số electron lớp ngoài cùng = Số electron hóa trị (Riêng: Số electron hóa trị = 9, 10 ở nhóm VIIIB)

So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận

Trong mỗi chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì

 • Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.
 • Tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm, tính axit tăng.

Trong nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân,

 • Nhân vật kim loại dần dần yếu đi.

Những yếu tố nào là trong cấu trúc của trái đất?

 • Trái đất gồm manti, manti, nhân trong và nhân ngoài
 • Oxy là nguyên tố có nhiều nhất trên Trái đất 49,4%, tiếp theo là silic 25,8%, nhôm 7,5%, còn lại là sắt, canxi, natri, kali. magie, hydro….
 • Bạch kim là nguyên tố hiếm nhất trong vỏ trái đất
 • Lõi Trái đất bao gồm 85% sắt và 10% niken, 5% còn lại, mặc dù còn nhiều tranh cãi nhưng hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng đó là nguyên tố Silic.
Thành phần các nguyên tố trên Trái đất
Thành phần các nguyên tố trên Trái Đất

Mẹo nhớ nguyên tố hóa học siêu nhanh

Với số lượng lớn các nguyên tố hóa học, đa số học sinh vẫn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tên các nguyên tố này. Dưới đây là một gợi ý hay để bé ghi nhớ nhanh và dễ dàng các nguyên tố hóa học thông qua các bài hát dân ca.

Bài hát hóa trị của các nguyên tố hóa học dễ nhớ:

Kali, Iốt, Hydro

Natri với Bạc, Clo một loài

bạn có hóa trị tôi

Nhớ ghi rõ kẻo nhầm

Magiê, Chì, Kẽm, Thủy ngân

Canxi và Đồng cũng ở gần Bari

Cuối cùng thêm bác Oxi

Hóa trị II có gì khó?

Bác Nhôm lần III

Khắc ghi nhớ khi cần lấy ngay

Carbon này, silicon này

Là hóa trị IV không bao giờ quên

Sắt cũng quen thuộc với tên

II, III lên xuống khó chịu quá

Nitơ rắc rối nhất từng có

I, II, III, IV đôi khi V

lưu huỳnh chơi khăm

Lúc II, lúc VI lúc nằm IV

Phốt pho đề cập đến dư lượng bằng không

Nếu có ai hỏi, NGƯỜI PHỤ NỮ đó

Hãy cố gắng học hành chăm chỉ nhé

Bài hát hóa trị quanh năm là cần thiết

Ngoài những bài dân ca trên, học sinh có thể tự sáng tác những bài dân ca, bài đồng dao, bài thơ hay thậm chí là những bài hát rap theo sở thích của mình để học thuộc nhanh và tạo hứng thú trong học tập.

Lớp hóa học sáng tạo
Lớp hóa học sáng tạo

Giáo viên có thể tạo các trò chơi về nguyên tố hóa học để tiết học bớt nhàm chán và tăng khả năng sáng tạo cho học sinh. Giúp học sinh chủ động nắm bắt kiến ​​thức, tránh thụ động theo lối học một chiều cố hữu.

Như vậy, bạn đã biết nguyên tố hóa học là gì, có bao nhiêu nguyên tố hóa học, cách ghi nhớ bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhanh nhất hay cấu tạo Trái đất chúng ta đang sống bao gồm những nguyên tố nào. bất kỳ… Hy vọng bạn quan tâm đến những kiến ​​thức về nguyên tố này.


Danh Mục: Là Gì

Leave a Comment