Nguyên tử là gì? Phân tử là gì? Các dạng bài tập liên quan

Nguyên tử là gì? Phân tử là gì? Các dạng bài tập liên quan là chủ đề hôm nay pgdninhphuoc.edu.vn cùng bạn tìm hiểu. Hãy đọc thật kĩ bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.!

Hóa học lớp 8 cung cấp mảng kiến ​​thức quan trọng về nguyên tử, phân tử. Dưới đây là tổng hợp những kiến ​​thức cơ bản về nguyên tử là gì?Phân tử là gì và các kiến ​​thức liên quan dành cho những bạn đã quên kiến ​​thức nền Hóa học.

Phân biệt giữa nguyên tử và phân tử

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt vi mô và trung hòa về điện. Thành phần nguyên tử bao gồm hạt nhân của một nguyên tử (Proton và Neutron) và vỏ của một nguyên tử (Electron). Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử.

Nguyên tử là gì?
Nguyên tử là gì?

Từ kết quả thí nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được thành phần nguyên tử gồm hạt nhân và lớp vỏ electron. Trong đó:

  • Hạt nhân nằm ở tâm nguyên tử, gồm các hạt proton và nơtron
  • Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động trong không gian xung quanh hạt nhân.

=> Nguyên tử được cấu tạo từ 3 hạt cơ bản: electron, proton, nơtron.

Khối lượng và kích thước của proton, electron và neutron

Tên hạt giống Dấu hiệu Khối Sạc điện
proton P 1.6726.10-27 (kg) 1u + 1.602.10-19C 1+ (đơn vị điện tích)
nơtron PHỤ NỮ 1.6748.10-27 (kg) 1u 0
điện tử e 9.1094.10-31 (kg) 0u – 1.602.10-19C 1- (đơn vị điện tích)

một phân tử là gì?

Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đó.

Là hạt hợp thành của hầu hết các chất, các nguyên tố kim loại… đều có hạt hợp thành là nguyên tử.

Phân tử là nhóm trung hòa điện tích, gồm nhiều hơn 2 nguyên tử, liên kết với nhau bằng liên kết hóa học. Phân tử sẽ bị phân biệt với ion nếu thiếu điện tích.

Cấu trúc phân tử nước (H2O)
Cấu trúc phân tử nước (H2O)

Trong lý thuyết động học của chất khí, thuật ngữ phân tử được sử dụng cho bất kỳ hạt khí nào. Theo đó, các nguyên tử khí trơ được coi là phân tử vì chúng là phân tử đơn phân tử.

Phân biệt khối lượng nguyên tử và khối lượng phân tử

khối lượng nguyên tử là gì?

Khối lượng nguyên tử là khối lượng của nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC). Mỗi nguyên tố có khối lượng nguyên tử riêng.

1 đơn vị C bằng 112 khối lượng nguyên tử cacbon. Khối lượng nguyên tử được biểu thị bằng g hoặc kg, có giá trị rất nhỏ.

VD: tôi = (1,6605).10-24g

=> 1đvC = 112. 1,9926.10-23 = 1,6605.10-24 gam.

Khối lượng phân tử là gì?

Khối lượng phân tử là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC), bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử.

Khối lượng phân tử của một chất sẽ bằng tổng khối lượng nguyên tử của các nguyên tử trong phân tử của chất đó. Ví dụ, phân tử khối của nitơ (N2) là 14,2=28 đvC.

số nguyên tử là gì?

Số nguyên tử là số proton (p) của một nguyên tố hóa học, là số proton được tìm thấy trong hạt nhân của nguyên tử. Nó bằng số điện tích của hạt nhân. Số nguyên tử được xác định duy nhất bởi một nguyên tố hóa học.

Trong một nguyên tử không tích điện, số nguyên tử bằng số electron (p=e).

Số hiệu nguyên tử của Nhôm(Al) là 13 .
Số hiệu nguyên tử của Nhôm(Al) là 13 .

ký hiệu nguyên tử

Kí hiệu nguyên tử đặc trưng đầy đủ cho nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết số khối và số hiệu nguyên tử Z. Công thức chung:

Trong đó:

  • X là ký hiệu hóa học;
  • A là số khối;
  • Z là số hiệu nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử là gì?

Được tạo thành từ neutron và proton. Trong mỗi nguyên tử, số proton (p, +) bằng số electron (e, -). Tức là số p = số e. Hạt a và hạt n có cùng khối lượng, còn hạt e có khối lượng rất nhỏ, không đáng kể.

Vậy khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng nguyên tử.

Hạt nhân nguyên tử là gì?
Hạt nhân nguyên tử là gì?

Năng lượng nguyên tử là gì?

Năng lượng nguyên tử là năng lượng được giải phóng trong quá trình biến đổi hạt nhân, bao gồm năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch và năng lượng phân rã phóng xạ.

Là năng lượng sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất và năng lượng của các hạt có gia tốc

Năng lượng từ vụ nổ bom nguyên tử tạo thành đám mây hình nấm
Năng lượng từ vụ nổ bom nguyên tử tạo thành đám mây hình nấm

Một số dạng bài tập về nguyên tử, phân tử

Bài tập 1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tử X có số hạt proton là:

Câu trả lời:

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 thì số hạt = p + e + n = 2p + n = 40 (1)

Số hạt mang điện là 12 . nhiều hơn số hạt không mang điện

=> p + e – n = 2p – n = 12 (2)

Từ (1) và (2) => p = 13; n = 14

Vậy số proton trong nguyên tử X là 13 .

Bài tập 2: Một nguyên tử nhôm (Al) có 13 proton, 13 electron và 14 nơtron. Xác định khối lượng của Nhôm.

Câu trả lời:

Chúng ta có:

  • tôiP = 13 . 1.6726 .mười-24 = 21.71.mười-24 (g)
  • tôiN = 14 . 1,675 .mười-24= 23,45.mười-24(g)
  • tôie = 13 . 9.1 .mười-24= 0,01183 .10-24(g)

=> Khối lượng của 1 nguyên tử nhôm là: mP + mN + me = 21,71.mười-24 + 23,45.mười-24 + 0,01183.mười-24 += 45,172.mười-24 (g)

Hi vọng những thông tin trong bài viết “Nguyên tử, phân tử là gì – Tổng hợp kiến ​​thức liên quan” sẽ giúp ích cho bạn.


Danh Mục: Là Gì

Leave a Comment